Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.02.19 / Atnaujinta 2014.06.20 10:25

AGP – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

AGP išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Konsuliniam pareigūnui turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

 • Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ir pažymėjimas išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
 • Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės;
 • Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Už AGP išdavimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 72-277)
 2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. sausio 30 įsakymas Nr. V-15 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 15-607)
 3. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-239 “Dėl užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 159-7248)

Naujienlaiškio prenumerata