Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Atranka į sekretoriaus (-ės) pareigybę.

Sukurta 2020.01.22 / Atnaujinta 2020.01.22 23:29

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms (toliau – Ambasada) skelbia atranką į sekretoriaus (-ės) pareigybę.

Reikalavimai sekretoriaus (-ės) pareigybei:
- turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (ar) įgytą;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu
- mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu);
- išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Funkcijos:
- padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
- atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
- teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
- pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
- registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
- pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
- formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
- stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje
- platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
- atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
- atlieka vertimus raštu;
- sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
- padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
- prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
- pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
- teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
- ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
- dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
- aprūpina ambasados darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
- pristato paštą ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
- vykdo kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką elektroniniu paštu [email protected] arba atnešti į ambasadą iki 2020 m. vasario 6 d. (imtinai). Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami  atvykti į pokalbį dėl darbo arba apie jį pasikalbėti telefonu. Gali būti prašoma pateikti gyvenimo aprašyme nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.
Numatoma terminuotos darbo sutarties sudarymo pradžia – 2020 m. vasario mėn.
Darbuotojo atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.
Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +1 202 234 5860.

 

Naujienlaiškio prenumerata