Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Atranka į vairuotojo pareigybę

Sukurta 2019.11.04 / Atnaujinta 2019.11.04 20:03

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms (toliau – Ambasada) skelbia atranką į vairuotojo pareigybę.

Reikalavimai vairuotojo pareigybei:
- turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją
- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti Ambasados tarnybines transporto priemones (B ir D kategorijos);
- turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;
- žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus;
- išmanyti Ambasados, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;
- žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
- atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Funkcijos:
- vairuoja tarnybinę (-es) transporto priemonę (-es);
- veža ambasados darbuotojus, delegacijas, ambasados sveičius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų
- prižiūri tarnybinės (-ių) transporto priemonės (-ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
- rūpinasi transporto priemonės (-ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos (jų) remontą;
- rūpinasi tarnybinės (-ių) transporto priemonės (-ių) draudimo reikalais;
- laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone (-ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės (-ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
- pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
- prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę (-es), gabena krovinius į Ambasadą ir iš jos;
- prižiūri turimas technines priemones, atlieka jų smulkų remontą;
- vykdo kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką elektroniniu paštu [email protected] iki 2019 m. lapkričio 15 d. (imtinai). Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami  atvykti į pokalbį dėl darbo arba apie jį pasikalbėti telefonu. Gali būti prašoma pateikti gyvenimo aprašyme nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.
Numatoma terminuotos darbo sutarties sudarymo pradžia – 2020 m. sausio mėn.
Darbuotojo atlyginimas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.
Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +1 202 234 5860.

Naujienlaiškio prenumerata