Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR MEKSIKOS JUNGTINĖMS VALSTIJOMS

Adresas: 2622 16th Street NW, Washington, DC 20009, USA

plačiau »

Tel. +1 202 234 5860
Faksas +1 202 328 0466
El. paštas

Dėl informacijos apie Privalomąjį sveikatos draudimo mokestį

Sukurta 2017.03.09 / Atnaujinta 2017.03.09 23:54
  Dėl informacijos apie Privalomąjį sveikatos draudimo mokestį

  Atsižvelgiant į didelį LR piliečių, gyvenančių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėse Valstijose, susidomėjimą pasirodžiusia informacija apie Privalomąjį sveikatos draudimo (toliau - PSD) mokestį, Ambasada per LR užsienio reikalų ministeriją kreipėsi į kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas su prašymu pateikti detalią informaciją apie PSD mokestį.

  Jūsų patogumui pateikiame informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo Valdybos (SoDra) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos atsakant į Ambasados užklausą.

  DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS REKOMENDACIJŲ IR INFORMACIJOS APIE ĮSISKOLINIMĄ UŽ NESUMOKĖTAS PSD ĮMOKAS PATEIKIMO

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) pateikia informaciją asmenų, kurie išvyko iš Lietuvos Respublikos, tačiau nustatyta tvarka nėra deklaravę išvykimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – PSD įmokos) skaičiavimą.

  1. Dėl PSD įmokų skaičiavimo ir skolos patikrinimo

  Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SD įstatymas) 17 straipsnio 9 dalį asmenys, nepriklausantys išvardytiems SD įstatymo 17 straipsnio 1–8 dalyse (pvz., dirba pagal darbo sutartį, vykdo individualią veiklą) ir šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (asmenys, drausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis), kas mėnesį moka už save 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos administruoja už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. asmenims pagal SD įstatymo 17 straipsnio 9 dalį priskaičiuotas PSD įmokas.

  Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 256 pakeistų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 181 punktą, galiojusį iki 2016-12-31, asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos Respublikos ir išvykimą deklaravę gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai arba Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) yra pateikę fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją, PSD įmokos teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuojamos iki jų išvykimo dienos. Pagal Taisyklių 181 punkto redakciją, įsigaliojusią nuo 2017-01-01, PSD įmokos yra neskaičiuojamos, jeigu asmuo yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai.

  Taigi, atsižvelgiant į minėtų teisės aktų nuostatas, Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie yra išvykę iš Lietuvos, tačiau minėta tvarka nėra deklaravę išvykimo, kas mėnesį yra skaičiuojamos 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokos.

  Informaciją apie turimą PSD įmokų skolą galima pasitikrinti Fondo valdybos internetinėje svetainėje adresu: www.sodra.lt svetainės viršuje paspaudus nuorodą „PASITIKRINTI“ arba pasirinkus skiltis „Gyvenantiems ir dirbantiems užsienyje“/“Apie Privalomąjį sveikatos draudimą dirbantiems užsienyje“/“Kaip galiu pasitikrinti ar nesu skolingas PSD įmokų“ ir paspaudus nuorodą www.sodra.lt/pasitikrink. Tikrinant PSD įmokų skolą turi būti įrašytas asmens kodas ir nurodyti kontroliniai simboliai.

  2. Dėl PSD įmokų perskaičiavimo, jeigu asmuo yra išvykęs į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės erdvės valstybę narę arba Šveicariją

  2.1 Remiantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais asmuo yra draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant ir sveikatos draudimą) toje šalyje, kurioje jis dirba. Todėl asmens, kuris yra išvykęs į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės erdvės valstybę narę arba Šveicariją, apskaičiuotos PSD įmokos gali būti perskaičiuotos, jeigu yra pateikiama atitinkamos valstybės kompetentingos įstaigos pažyma, kad asmuo toje šalyje yra (buvo) draudžiamas sveikatos draudimu. Asmenys, kurie yra išvykę į Jungtinę Karalystę arba Airijos Respubliką, gali pateikti darbdavio išduotas P60 arba P45 formos pažymas. Pažyma (originalas arba kopija) gali būti pateikiama bet kuriame  Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, ji taip pat gali būti siunčiama Fondo valdybos Panevėžio skyriui paštu (adresas: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys) arba elektroniniu paštu (adresas: el. p. [email protected]).

  Jeigu aukščiau minėtų dokumentų asmuo šiuo metu pateikti negali, yra galimybė pateikti prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol asmuo pateiks reikiamus dokumentus, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, apskaičiuotos PSD įmokos nebus išieškomos.  Prašymą galima pateikti atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Naujas prašymas > Kiti > GPK1.2, Prašymas; adresatu reikia pasirinkti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrių). Prašymą taip pat galite pateikti elektroniniu paštu - [email protected], siunčiant minėto prašymo skenuotą formą (originalo pateikti nereikės) (prašymą galite rasti adresu: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje/informacija-emigravusiems-asmenims). Minėtas prašymas taip pat gali būti pateiktas paštu atsiunčiant užpildyto prašymo originalą (Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys).

  2.2 Apskaičiuotos PSD įmokos galėtų būti perskaičiuotos, jeigu asmuo deklaruotų savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos užpildydamas/patikslindamas fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją GPM308, joje nurodydamas savo faktinio išvykimo iš Lietuvos datą. Minėta deklaracija turi būti pateikta VMI šios institucijos nustatyta tvarka. Šiuo atveju PSD įmokos yra perskaičiuojamos už laikotarpį nuo deklaracijoje nurodytos asmens išvykimo iš Lietuvos datos, jeigu ši data yra ne vėlesnė kaip 2016-12-31.  

  2.3 PSD įmokos yra neskaičiuojamos nuo asmens deklaruotos išvykimo dienos, jeigu asmuo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja savo išvykimą iš Lietuvos. Asmuo išvykimą gali deklaruoti, užpildydamas gyvenamosios vietos deklaraciją el. būdu (www.epaslaugos.lt), atvykęs į seniūniją, savivaldybę, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Asmuo išvykimą taip pat gali deklaruoti Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

  3. Dėl PSD įmokų perskaičiavimo, jeigu asmuo yra išvykęs į trečiąją šalį (ne Europos Sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės erdvės valstybę narę arba Šveicariją)

  3.1 Lietuvos Respublika nėra sudariusi tarptautinių sutarčių su trečiosiomis šalimis (ne Europos Sąjungos valstybe nare, Europos ekonominės erdvės valstybe nare arba Šveicarija), kuriose būtų reglamentuoti PSD įmokų mokėjimo klausimai. Todėl Lietuvoje apskaičiuotos PSD įmokos nėra perskaičiuojamos pagal jokius asmens pateiktus dokumentus (dokumentus, įrodančius, kad asmuo buvo (yra) išvykęs į trečiąją šalį, trečiosios šalies įstaigos išduotą pažymą, kuri patvirtina jo draudimą sveikatos draudimu toje šalyje ir kt.)

  3.2 Apskaičiuotos PSD įmokos galėtų būti perskaičiuotos, jeigu asmuo deklaruotų savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos užpildydamas/patikslindamas fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją GPM308, joje nurodydamas savo faktinio išvykimo iš Lietuvos datą. Minėta deklaracija turi būti pateikta VMI šios institucijos nustatyta tvarka. Šiuo atveju PSD įmokos yra perskaičiuojamos už laikotarpį nuo deklaracijoje nurodytos asmens išvykimo iš Lietuvos datos, jeigu ši data yra ne vėlesnė kaip 2016-12-31.

  3.3 PSD įmokos yra neskaičiuojamos nuo asmens deklaruotos išvykimo dienos, jeigu asmuo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja savo išvykimą iš Lietuvos. Asmuo išvykimą gali deklaruoti, užpildydamas gyvenamosios vietos deklaraciją el. būdu (www.epaslaugos.lt), atvykęs į seniūniją, savivaldybę, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Asmuo išvykimą taip pat gali deklaruoti Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

  4. Dėl PSD įmokų mokėjimo

  Informaciją apie Fondo valdybos surenkamąsias sąskaitas ir mokant PSD įmokas būtinus nurodyti rekvizitus galima rasti Fondo valdybos internetinėje svetainėje adresu: www.sodra.lt pasirinkus skiltį „Įmokos“, o po to skiltį „Surenkamosios sąskaitos“. Asmenų, turinčių prievolę PSD įmokas mokėti pagal SD įstatymo 17 straipsnio 9 dalį, PSD įmokų skolos turi būti mokamos 365 kodu, o einamosios PSD įmokos 364 kodu.

   

  DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  INFORMACIJOS APIE ĮSISKOLINIMĄ UŽ NESUMOKĖTAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKAS

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau ­– SDĮ) 6 straipsniu, privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje (toliau – gyventojai). Galutinai išvykę iš Lietuvos gyventojai privalomuoju sveikatos draudimu nedraudžiami ir tokiu atveju privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėti neprivalo.

  Šaltiniais, leidžiančiais mokesčių administratoriui nustatyti, ar asmuo nuolat gyvena Lietuvoje ir, ar turi/neturi mokėti PSD įmokas, yra:

  • mokesčių administratoriui pateikta Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma (toliau – Deklaracija) su požymiu „Galutinai išvykstančio iš Lietuvos nuolatinio Lietuvos gyventojo“ (teikiama gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tikslais) arba
  • išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas Gyventojų registre.

  Išsamesnė informacija apie PSD įmokų mokėjimą yra skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt/cms/privalomojo-sveikatos-draudimo-imokos.

  Tuo atveju, jeigu gyventojas buvo išvykęs iš Lietuvos Respublikos ir tinkamai atliko tiek Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tiek Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytas jam pareigas, jokių nepatogumų dėl PSD įmokų mokėjimo jam nekyla. Tačiau, tuo atveju, jeigu gyventojas nesilaikė paminėtų įstatymų nuostatų ir nedeklaravo išvykimo nustatyta tvarka, mokesčių administratorius turi teisėtą pagrindą manyti, kad gyventojas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir priminti jam apie SDĮ nustatytą prievolę sumokėti PSD įmokas Lietuvoje.

  Gyventojas gali būti atleidžiamas nuo PSD įmokų mokėjimo Lietuvoje tik tokiais atvejais, jeigu:

  - atitinkamą laikotarpį dirbo kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Dokumentais, įrodančiais draustumą kitoje šalyje laikomi  minėtų valstybių kompetentingų institucijų išduotas A1 Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 Registracija dėl sveikatos draudimo arba raštiškas laisvos formos patvirtinimas, kad asmuo atitinkamu laikotarpiu buvo apdraustas socialiniu (įskaitant ir sveikatos) draudimu kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriui paprašius;

  - atitinkamą laikotarpį dirbo ne ES, ne EEE valstybėje narėje ar ne Šveicarijoje, o kitoje valstybėje, tačiau įrodo faktinį išvykimą, t. y. pateikia mokesčių administratoriui neginčijamus įrodymus apie tai, kad  faktiškai nuolat Lietuvoje negyveno.  Mokesčių administratorius, laikydamasis Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) nuostatos vadovautis  protingumo kriterijais,  spręs klausimą dėl galimybės taikyti MAĮ nustatytą turinio viršenybės prieš formą principą.

  Gyventojas mokesčių administratoriaus turimus duomenis apie save gali pažiūrėti prisijungęs prie  autorizuotų elektroninių paslaugų srities EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir peržiūrėti Trečiųjų asmenų valstybinei mokesčių inspekcijai  pateiktų duomenų pažymą bei jos pagrindu gyventojui suformuotą preliminariąją Deklaraciją.

  Užsienyje esantys gyventojai, neturintys prisijungimo su VMI priemonėmis arba Lietuvos e. bankininkystės, gali jungtis su el. parašu. Stacionarus parašas (pvz., naudojant naujo leidimo asmens tapatybės kortelę) arba mobilus, jei turi lietuvišką telefono Nr. ir mobilaus parašo paslaugą.

  Kitais atvejais gali duomenis sužinoti per savo atstovus Lietuvoje arba per juos gauti VMI prisijungimo priemones. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nurodyta, kad kai į AVMI dėl identifikavimo EDS priemonių kreipiasi MM atstovas, jis turi pateikti MM atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

  Tuo atveju, kai gyventojas yra pateikęs visų mokestinių laikotarpių Deklaraciją ir nori sužinoti, ar turi PSD įmokų nepriemoką, susidariusią už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d., gali pasitikrinti prisijungęs prie  autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI. Informacija taip pat teikiama ir bendruoju VMI telefonu 1882, +370 5 255 3190 – skambinant iš užsienio arba pateikus rašytinį paklausimą, naudojantis Mano VMI paslauga „Paklausimų teikimas“. Atkreipiame dėmesį, kad Deklaracijos nepateikimas neatleidžia gyventojo nuo prievolės už atitinkamą mokestinį laikotarpį mokėti PSD įmokas, kurių mokėjimo tvarka reglamentuota SDĮ.

  Gyventojas, turintis PSD įmokų ar kitų mokesčių mokestinę nepriemoką, turi teisę kreiptis į VMI prie FM dėl šių mokestinių nepriemokų mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo.

  Informacija apie mokėjimo išdėstymą ar atidėjimą yra skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt/cms/mokestines-nepriemokos-sumokejimo-atidejimas-arba-isdestymas.

  Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai turi teisę prašymą išdėstyti ar atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą pateikti per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.  Mokesčių mokėtojai, pateikę prašymą šiuo būdu, turi teisę mokestinės paskolos sutartį pasirašyti  elektroniniu būdu (Mano VMI sistemoje), t. y. neatvykdami į VMI prie FM.  

  Tuo atveju, kai PSD įmokas sumokėti privalu, tačiau gyventojas neturi savo vardu atidarytos sąskaitos Lietuvoje esančiose kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose, siūlome įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas pervesti iš toje šalyje, kurios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose turi atidarytą, sąskaitos.

  Mokesčius ir su juo susijusias sumas, rinkliavas, baudas už administracinius nusižengimus  ir kitas įmokas (toliau – mokesčiai, baudos už AN ir kitos įmokos) už mokesčių mokėtoją gali  sumokėti kitas asmuo iš atidarytos sąskaitos Lietuvoje esančiose kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose. Pagal Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ (toliau – Tvarkos aprašas) nuostatas, mokesčius, baudas už AN ir kitas įmokas už mokesčių mokėtoją gali sumokėti kitas asmuo užpildydamas mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitą mokėjimo nurodymo skiltį, skirtą mokesčių mokėtojo, už kurį moka, duomenims nurodyti, ar laukelį, skirtą unikaliam mokėjimo kodui nurodyti. Tvarkos aprašo 5.1. – 5.8. punktuose nurodyti duomenys, kuriuos reikia nurodyti pildant mokėjimo nurodymo formą, kai norima sumokėti mokesčius, baudas už AN ir kitas įmokas už mokesčių mokėtoją. Šios nuostatos taikomos ir PSD įmokoms už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

  Informaciją apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

  Įmokų kodai skelbiami  VMI prie FM interneto svetainėje adresu  http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai.

  Pažymėtina, kad šis paaiškinimas taikomas VMI prie FM administruojamų PSD įmokų už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas PSD įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

  ********************

  !Pažymime, kad Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai nevykdo funkcijų, susijusių su tarpininkavimu piliečiams skolų ar kitais finansiniais klausimais, tad turint klausimų mokestiniais klausimais rekomenduojame kreiptis į kompetentingas LR institucijas aukščiau nurodytais kontaktais.

   

  ********************

  Informaciją apie Gyvenamosios vietos deklaracijų pateikimą LR piliečiai gali rasti čia: http://usa.mfa.lt/usa/lt/konsuline-informacija/aktualiausia--konsuline-informacija/gyvenamosios-vietos-deklaravimas)

   

  Naujienlaiškio prenumerata