Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje ambasadorius Rolandas Kriščiūnas dėkojo Amerikos lietuviams už jų indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV santykius ir pristatė fondą ateities lyderiams

Sukurta 2019.10.11 / Atnaujinta 2019.10.21 14:46
   JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje ambasadorius Rolandas Kriščiūnas dėkojo Amerikos lietuviams už jų indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV santykius ir pristatė fondą ateities lyderiams
   JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje ambasadorius Rolandas Kriščiūnas dėkojo Amerikos lietuviams už jų indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV santykius ir pristatė fondą ateities lyderiams
   JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje ambasadorius Rolandas Kriščiūnas dėkojo Amerikos lietuviams už jų indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV santykius ir pristatė fondą ateities lyderiams

   JAV lietuvių bendruomenės XXII Taryba š. m. spalio 11-13 dienomis Čikagoje, Ilinojaus valstijoje surengė antrąją sesiją. Susitikime dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės atstovai iš daugiau kaip 20 JAV valstijų, prie jų taip pat prisijungė garbės svečiai ir išeivijos lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir Lietuvos. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Seimo nariai Žygimantas Pavilionis, Antanas Vinkus ir Stasys Tumėnas.

   Kreipdamasis į JAV lietuvių bendruomenės narius Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas perdavė Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Ministro Lino Linkevičiaus sveikinimus, palinkėjo sėkmingų darbų puoselėjant ilgametes lietuviškos diasporos tradicijas Amerikoje bei pasidžiaugė ir padėkojo JAV lietuvių bendruomenei už įgyvendintas iniciatyvas ir nuoširdų darbą ir Lietuvos vardo garsinimą Jungtinėse Valstijose, padėkojo už aktyvų dalyvavimą šiais metais surengtuose rinkimuose.

   Kalbėdamas apie Lietuvos ir JAV santykius, R. Kriščiūnas pabrėžė JAV lietuvių bendruomenės indėlį į šių santykių puoselėjimą bei stiprinimą ir Amerikos lietuvių svarų žodį, girdimą JAV administracijos ir Kongreso narių. R. Kriščiūnas pristatė kartu su Lietuvių Fondu įgyvendintą naują ambasados projektą, skirtą JAV lietuvių jaunajai kartai –  šiais metais įkurtą Ambasadoriaus fondą ateities lyderiams. Pagrindinis Lietuvos ambasadoriaus fondo tikslas – ugdyti lietuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ryšių puoselėjimo ir stiprinimo.

   JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje daug dėmesio buvo skirta naujų įstatų klausimams, kitais metais Filadelfijoje vyksiančiai Šokių šventei, vyko diskusijos apie Lietuvių bendruomenės ateities planus, tikslus ir veiklos kryptis.

   Lankydamasis Čikagoje Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas apsilankė Maironio lituanistinėje mokykloje šiais metais pažyminčioje 60 metų įkūrimo jubiliejų. Susitikimo su mokyklos direktore Goda Misiūniene metu ambasadorius padėkojo mokyklos vadovybei, mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei už ilgametį lietuvybės puoselėjimą. Rolandas Kriščiūnas Čikagoje už viso gyvenimo nuopelnus lietuvybės puoselėjimui pagerbė Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėją, Lietuvos garbės konsulą Stanley Balzeką ir perdavė jam Lietuvos Respublikos Prezidento Gitanos Nausėdos sveikinimus.

   Lietuvių bendruomenės Taryba yra aukščiausias JAV lietuvių bendruomenės padalinys, kuris nustato bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 asmenų, kurie yra renkami visuotiniuose rinkimuose, ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybos nariai yra renkami trijų metų kadencijai. JAV lietuvių bendruomenės pirmininko pareigas eina Arvydas Urbonavičius. Pirmąjį posėdį Čikagoje pradėjo JAV lietuvių bendruomenės XXII Tarybos prezidiumo pirmininkė Nerija Orentienė.

   JAV lietuvių bendruomenė įsteigta 1951 m. lapkričio 18 d. Niujorke. Šiuo metu Amerikos lietuvių bendruomenę jungia 10 apygardų ir 52 apylinkių, veikiančių 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone. Lietuvių bendruomenės Taryba yra aukščiausias JAV lietuvių bendruomenės valdymo vienetas. JAV lietuvių bendruomenė remiasi Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949 metais paskelbtos „Lietuvių Chartijos“ principais, raginančiais kiekvieną lietuvį išlaikyti ir ugdyti savo tautinę kultūrą, kalbą ir tradicijas bei perduoti jas ateities kartoms.

   Naujienlaiškio prenumerata