Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiama darbuotojų atranka

Sukurta 2018.01.12 / Atnaujinta 2018.01.12 23:17

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms (toliau – Ambasada) skelbia atranką į raštvedžio (-ės) (ambasadoriaus padėjėjo (-os)) ir sekretoriaus (-ės) pareigybes.

Atrinktiems kandidatams bus mokamas nustatyto dydžio mėnesinis darbo užmokestis bei siūloma sudaryti terminuotas darbo sutartis.

Reikalavimai  raštvedžiui (-ei):

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir LR Užsienio reikalų ministerijos veiklą;

- išmanyti Ambasados veiklos, raštvedybos, diplomatinio protokolo bei etiketo ypatumus;

- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis, bendrauti, būti punktualiam, pareigingam, darbščiam;

- būti susipažinusiam su JAV politine, ekonomine, kultūrine ir teisine sistema;

- darbo su projektų rengimu ir valdymu patirtis;

- turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Funkcijos:

- rengia ambasadoriaus protokolinius laiškus,

- rengia viešus dokumentus, jų projektus,

- sudaro ambasadoriaus darbotvarkę, derina ir organizuoja jo susitikimus, svečių priėmimą,

- rūpinasi viešbučių, restoranų, transporto bilietų užsakymu,

- organizuoja Ambasados reprezentacinius renginius,

- teikia organizacinę pagalbą delegacijų vizitų metu,

- pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis Ambasados veiklos klausimais,

- pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene,

- vykdo kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.


Reikalavimai  sekretoriui (-ei):

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir LR Užsienio reikalų ministerijos veiklą;

- išmanyti Ambasados veiklos, raštvedybos, diplomatinio protokolo bei etiketo ypatumus;

- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis, bendrauti, būti punktualiam, pareigingam, darbščiam;

- būti susipažinusiam su JAV politine, ekonomine, kultūrine ir teisine sistema;

- darbo su dokumentų valdymo sistemomis („Avilys“) – privalumas;

- turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.


Funkcijos:

- atsiliepia telefonu, administruoja skambučius,

- pasitinka Ambasados svečius,

- teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus,

- pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis,

- registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus ir korespondenciją,

- tvarko ir valdo Ambasados dokumentus: pagal kompetenciją rengia raštus, tvarko dokumentų bylas ir jų archyvą,

- platina Lietuvos Respublikos, JAV, kitų užsienio šalių institucijų, įstaigų pateiktą informaciją,

- sudaro, nuolat pildo Ambasados kontaktinių asmenų sąrašą,

- padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą,

- prisideda prie Ambasados reprezentacinių renginių ir priėmimų organizavimo,

- vykdo kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.


Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. sausio 26 d. (imtinai).

Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pateikti gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus ir atvykti į pokalbį dėl darbo arba apie jį pasikalbėti telefonu. Atrinkti kandidatai turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Numatoma darbo sutarties sudarymo pradžia – raštvedžiui (-ei) nuo 2018 m. vasario 27 d., sekretoriui (-ei) nuo 2018 m. vasario 22 d.

 

 

Naujienlaiškio prenumerata