Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2022.03.02 18:16

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybėje posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per metus. Komisija vykdo šias funkcijas:

  • užtikrina Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis;
  • svarsto ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos, Lietuvos diasporos politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo.

Komisijos sudėtis

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos personalinę sudėtį tvirtina Ministras Pirmininkas.

Komisijos posėdžių medžiaga

Teisės aktai