Užsienio reikalų ministerija 2021 m. rems 37 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Sukurta 2021.11.16

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 12 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2021 metų veiklos projektams.
 

Komisiją sudaro Užsienio reikalų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 55 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 37 projektus 19 pasaulio šalių.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 21 valstybės institucija ir įstaiga.

Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2021 m.