Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Į JT SAUGUMO TARYBĄ IŠRINKTA LIETUVA PASISAKO UŽ RYŽTINGESNIUS VEIKSMUS KOVOJANT SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS KONFLIKTUOSE

Sukurta 2013.10.21 / Atnaujinta 2013.10.21 10:49

Lietuvos nuolatinės atstovės Jungtinėse Tautose pavaduotoja Rita Kazragienė savo kalboje spalio 18 dieną vykusiuose JT Saugumo Tarybos atviruosiuose debatuose Moterų, taikos ir saugumo tema akcentavo būtinybę imtis ryžtingesnių žingsnių kovojant su smurtu prieš moteris kariniuose konfliktuose ir jiems pasibaigus.

Lietuva ragina skirti ypatingą dėmesį užtikrinant didesnę paramą nukentėjusiesiems, garantuoti apsaugą smurto aukoms ir liudytojams, užtikrinti sklandų kompensacijų sistemos veikimą ir sistemingą moterų įtraukimą į visas konfliktų sprendimo fazes.

Savo kalboje R. Kazragienė pabrėžė, kad tarptautinio ir nacionalinio teisingumo užtikrinimas yra būtina smurto prieš moteris konfliktuose mažinimo sąlyga. Institucijų plėtra ir teisės viršenybės atkūrimas pereinamuoju laikotarpiu yra vienas esminių veiksnių ginant moterų teises pokonfliktinėse situacijose.

Nuo sausio Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai pirmininkausiančios Lietuvos atstovė pakartojo, kad teisingumo įgyvendinimas pereinamuoju laikotarpiu negali pakeisti visapusės teisinės atsakomybės ir kad masinės amnestijos negali būti taikomos konfliktų metu įvykdytiems su seksualine prievarta susijusiems nusikaltimams.

Lietuvos diplomatė patvirtino, kad Lietuva remia Saugumo Tarybos praktiką įtraukti seksualinės prievartos kriterijų nustatant tikslines sankcijas, taip pat Saugumo Tarybos sprendimui, jog JT institucijos daugiau dėmesio skirtų sistemingam raportavimui Saugumo Tarybai šioje srityje, įskaitant ir nuodugnių analizių pateikimą.