su JAV

Sukurta 2015.07.30 / Atnaujinta 2019.01.09 20:51
1922 m. liepos 28 d. Jungtinės Amerikos Valstijos pripažino Lietuvą de jure.
Pirmasis Lietuvos atstovas buvo Voldemaras Vytautas Čarneckis.
JAV niekuomet nepripažino priverstinio Lietuvos Respublikos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.
1991 m. rugsėjo 2 d. JAV pripažino Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą, o 1991 m. rugsėjo 6 d. buvo atnaujinti diplomatiniai santykiai.
1991 m. rugsėjo 6 d. Stasys Lozoraitis tapo pirmuoju ambasadoriumi po nepriklausomybės atkūrimo.

Dvišaliai Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykiai remiasi vertybių bendrumu, bendrais tikslais ir bendra darbotvarke, politine ir praktine parama bei bendradarbiavimu įvairiose srityse. Bendradarbiaujant siekiama politinių, kultūrinių, ekonominių ir žmogiškųjų kontaktų stiprinimo tarp Lietuvos ir JAV ir bendrų projektų įgyvendinimo Europos Sąjungos kaimynystėje ir kituose mūsų šaliai svarbiuose pasaulio regionuose.

Lietuva ir JAV įtvirtino diplomatinius santykius 1922 m. liepos 28 d. Per visą Sovietų Sąjungos okupacijos laikotarpį 1939-1991 m. JAV niekuomet nepripažino priverstinės Lietuvos ir kitų Baltijos šalių aneksijos prie Sovietų Sąjungos. Dėl JAV valdžios nepripažinimo politikos Lietuvos diplomatinė atstovybė Vašingtone išlaikė savo diplomatinį statusą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvos trispalvė, drauge su kitų nepriklausomų šalių vėliavomis, plevėsavo JAV valstybės departamente per ilgus okupacijos metus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, diplomatinė atstovybė tęsė savo veiklą kaip nepriklausomos Lietuvos Respublikos Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Gausi Lietuvių bendruomenė JAV išlaikė ir puoselėja dvasinius, kultūrinius ir šeimyninius ryšius su istorine tėvyne, kurie šiandien virto įvairiapusiu bendradarbiavimu tarp Lietuvos ir JAV. Lietuvių bendruomenė bendradarbiauja su Lietuvos ambasada JAV ir kitomis Lietuvos valdžios institucijomis Lietuvoje.

Lietuvos Ambasada JAV bendradarbiauja su JAV žydų organizacijomis – Amerikos žydų komitetu, YIVO institutu ir B’nai B’rith tarptautine organizacija. Drauge yra siekiama išsaugoti kultūrinį ir istorinį paveldą abiejose šalyse ir skatinti bendradarbiavimą tarp abiejų tautų.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m., JAV vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos suteikė daug įvairios pagalbos, kuri buvo nukreipta stiprinti jaunos nepriklausomos demokratinės valstybės visuomenines ir valdžios institucijas bei rinkos ekonomiką.

Baltijos valstybės pasirašė Partnerystės chartiją su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 1998 m. sausio 16 d. Vašingtone. Baltijos partnerystės chartija prisidėjo prie Lietuvos narystės NATO ir visuomet liks istorinės svarbos sutartimi. 2003 m. gegužės 8 d. JAV Senatas vienbalsiai ratifikavo NATO narystės protokolus ir 2004 m. kovo mėn. trys Baltijos šalys tapo NATO narėmis. Šiandien Baltijos partnerystės chartijos kontekste išsivystė naujos bendradarbiavimo formos, kurios nukreiptos regioninio bendradarbiavimo linkme. Viena iš jų – e-PINE – Sustiprinta Šiaurės Europos Partnerystė.

2018 m. balandžio 3 d. Vašingtone Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė drauge su Latvijos ir Estijos Prezidentais dalyvavo Baltijos šalių ir JAV viršūnių susitikime su JAV Prezidentu Donaldu Trumpu. Aukščiausio lygio susitikime taip pat dalyvavo JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas, komercijos sekretorius Willburas Rossas, energetikos sekretorius Rickas Perry ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas Johnas J. Sullivanas. Keturių valstybių vadovai priėmė bendrą politinę deklaraciją, kuria įtvirtino nepalaužiamą visų keturių valstybių įsipareigojimą Vašingtono sutarties 5-ajam straipsniui, apibrėžiančiam pamatinį NATO kolektyvinės gynybos principą: „visi už vieną ir vienas už visus“. Deklaracijoje JAV įsipareigoja tęsti karinių pajėgų dislokavimą Baltijos šalyse. Taip pat sutarta ieškoti sprendimų dėl oro gynybos tiek dvišaliu pagrindu, tiek bendradarbiaujant NATO.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha