Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2016.03.16 15:06

Kas yra dokumentų legalizavimas/ tvirtinimas pažyma (Apostille)?

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) nereikia.

Dokumentų legalizavimas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau vadinama – Konsulinis departamentas) valstybės tarnautojo arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno (toliau vadinama – konsulinis pareigūnas) atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas, kurio reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille): Konsulinio departamento valstybės tarnautojo ar notaro atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – Hagos konvencija). Patvirtinimo reikia tam, kad Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus galėtų svarstyti kitų valstybių Hagos konvencijos dalyvių institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes tose valstybėse, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti patvirtintas pažyma (Apostille).

Legalizuojami/ tvirtinami Apostille dažniausiai yra 2 rūšių dokumentai: civilinės būklės (gimimo, santuokos, mirties ir ištuokos liudijimai) ir notariniai (įgaliojimai, parašo tvirtinimai ir pan.).

Kur kreiptis dėl dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille)?

Lietuvos Respublika ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, todėl Jungtinėse Amerikos Valstijose išduotus dokumentus, prieš pateikiant Lietuvos Respublikoje, reikia tvirtinti Apostille, jeigu dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip:

 • JAV valstijų išduoti dokumentai (pvz. gimimo ar santuokos liudijimai) yra tvirtinami dokumentą išdavusios valstijos „Secretary of State“. Kiekviena JAV valstija nustato savo tvarką dėl dokumentų tvirtinimo. Todėl būtina susisiekti su savo valstijos „Secretary of State“ ir išsiaiškinti dokumentų tvirtinimo procedūrą. Dauguma JAV valstijų dokumentų tvirtinimą Apostille atlieka paštu. Taip pat paštu išduodami dokumentų dublikatai.

  JAV federalinės valdžios išduotus (pvz. natūralizacijos pažymėjimus) dokumentus tvirtina tik JAV Valstybės departamentas.
  Daugiau informacijos rasite čia.

  Dalis JAV valstijų naudoja dviejų pakopų tvirtinimo procedūrą, kuomet prieš tvirtinant dokumentą Apostille, reikalaujama gauti regioninio pareigūno patvirtinimą (Niujorko valstijoje - „County Clerk's Office“).
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2016 m. sausio 18 d. pasikeitė dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarka. Nuo šios datos dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) Lietuvoje atlieka notarai, tad tiesioginiai piliečių prašymai šiuo klausimu turi būti pateikimai notarų biurams.
 • Asmenims, kurie gyvena užsienyje, ir kuriems reikia patvirtinti dokumentus pažyma (Apostille), šią paslaugą atlieka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, kuriam dokumentus pareiškėjo prašymu perduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Lietuvos institucijų išduoti dokumentai pažyma (Apostille) tvirtinami Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente:

Adresas

J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius

Telefonas

(370 5) 236 2613

Daugiau informacijos

keliauk.urm.lt

Reikalavimai dokumentams, kurie gali būti legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille):

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie pateikiami legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille), turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
 • Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille) tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai.
 • Lietuvos Respublikoje pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai. Pažyma (Apostille) netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.

SVARBU:

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) dokumentai yra nelegalizuojami. Juos būtina pakeisti į Lietuvos Respublikos išduotus dokumentus.

Kokius dokumentus pateikti dėl Lietuvos Respublikos dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille), kreipiantis Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV:

 • Pažyma (Apostille) tvirtintino dokumento originalą.
 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę).
 • Laisvos formos prašymą adresuotą Lietuvos Respublikos ambasadai JAV su prašymu tarpininkauti patvirtinant dokumentą (Apostille).
 • Sumokėti nustatyto dydžio konsulinį mokestį.

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477).
 • 1961 m. Hagos konvencija „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nutarimas Nr. 1385)

Naujienlaiškio prenumerata