Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2017.01.30 / Atnaujinta 2017.03.06 10:49

Bendra informacija 

  • Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo asmeniškai deklaruoti savo išvykimą. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.
  • Jeigu Jūs iš Lietuvos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Jungtinėse Amerikos Valstijose likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą galite deklaruoti ir per ambasadą.

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas

  • Išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ar jau išvykę Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės vartotojai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu e-parašu ir prie kompiuterio prijungtu kortelių skaitytuvu, išvykimą iš Lietuvos gali deklaruoti internetu, saugiai prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Gyvenamosios vietos deklaracijos“).

SVARBU:

Skiltyje „Numatoma gyvenamoji vieta užsienyje“ nurodykite „Jungtinės Amerikos Valstijos“ arba kitą regiono valstybę, kurioje gyvenate (pavyzdžiui, „Meksika“ ar kt.).  

Informuojame, kad LR piliečiai gali pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją šiais būdais:

  • Asmeniškai atvykus į savivaldybę ar užsienyje esančias Lietuvos Respublikos diplomatines ar konsulines įstaigas.
  • Pateikus duomenis per Elektroninės valdžios vartus. Prisijungti ir deklaraciją užpildyti reikia adresu www.epaslaugos.lt, tačiau tam reikia turėti galimybę prisijungti prie Lietuvoje veikiančio banko elektroninės bankininkystės sistemos arba turėti elektroninį parašą.

  • Atsiuntus užpildytą ir pasinaršytą deklaracijos formą ir LR paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją Ambasadai paštu.

Reikalingi dokumentai

SVARBU:    

Pagal Lietuvos teisę nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su Jumis Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvena ir nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turės būti pateikta atskira deklaracija. Kartu su deklaracija reikia pateikti ir nepilnamečio LR pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jeigu nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis liko gyventi Lietuvoje, reikės pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Naudinga informacija

 

Naujienlaiškio prenumerata