Konsulinio mokesčio dydžiai

Sukurta 2014.02.18 / Atnaujinta 2024.05.08 18:31

Konsulinis veiksmas

Konsulinio mokesčio dydis, JAV doleriais

1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

107

2. Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas

54

3. Laikinojo paso išdavimas (taip pat 50 proc. nuolaida pasui)

54

4. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

27

5. Santuokos įregistravimas

107

6. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

6.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo

5

6.2. gimimo  įrašą liudijančio išrašo (konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus gimimą)

5

6.3. mirties įrašą liudijančio išrašo (konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus mirtį)

5

7. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas

5

8. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų  įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų  įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

32

9. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

21

10. Konsulinių pažymų išdavimas

32

11. Notarinių veiksmų atlikimas

11.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas

54

11.2. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas

107

11.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį)

11

11.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

11

11.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

32

11.6. asmeninio testamento priėmimas saugoti

54

11.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

32

11.8. dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 11

12. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille (už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Už vieną dokumentą.

21

13. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais

21

14. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

32

15.  Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

54

16. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

16.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (įsk. atkūrimo, suteikimo ar atsisakymo, grąžinimo) priėmimas ir perdavimas

107

16.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

64

17. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį

Dvigubas konsulinio mokesčio dydis ir padengiamos išlaidos

18. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis

Konsulinis mokestis Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose mokamas mokėjimo kortele. 

Valiutų kursas peržiūrimas kartą per mėnesį, remiantis Europos Centrinio Banko skelbiamu valiutų kursu. Skelbiami konsulinio mokesčio dydžiai JAV doleriais galioja nuo 2024 m. gegužės 1 d. (euro ir JAV dolerio santykis: 1 EUR – 1,0718 USD). 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha