Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.02.18 / Atnaujinta 2022.01.03 15:07

Konsulinis veiksmas

Tarifas USD

1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

113

2. Laikinojo paso išdavimą (taip pat 50 proc. nuolaida pasui)

57

3. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

28

4. Santuokos įregistravimas

113

5. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

5.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo

6

5.2. gimimo  įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus gimimą)

6

5.3.  mirties   įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus mirtį)

6

6. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas

6

7. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų  įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų  įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

34

8. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

23

9. Konsulinių pažymų išdavimas

34

10. Notarinių veiksmų atlikimas

10.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas

57

10.2. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas

113

10.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį)

11

10.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

11

10.5.  dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį)

34

10.6. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

34

10.7. asmeninio testamento priėmimą saugoti

57

10.8. dokumentų pateikimo laiko  patvirtinimas

34

10.9. jūrinio protesto priėmimas

113

10.10.dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

11

11. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille (už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Už vieną dokumentą.

23

12. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais

23

13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

34

14.  Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

57

15. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

15.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (įsk. atkūrimo, suteikimo ar atsisakymo, grąžinimo) priėmimas ir perdavimas

113

15.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

68

16. Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas

181

17. Prašymų išduoti  nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas

136

18. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėjė įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Dvigubas  tarifas ir padengiamos išlaidos

19. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu -  50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį mokestį

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis

VIZOS

Šengeno vizos

91

trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis)

40

Prašymų išduoti  nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas

136

Baltarusijos piliečiams  prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas svarstyti ir sprendimų dėl jų priėmimas

68

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha