Konsulinio mokesčio dydžiai

Sukurta 2014.02.18 / Atnaujinta 2022.11.03 15:29

Konsulinis veiksmas

Konsulinio mokesčio dydis, JAV doleriais

1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

99

2. Laikinojo paso išdavimas (taip pat 50 proc. nuolaida pasui)

50

3. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

25

4. Santuokos įregistravimas

99

5. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

5.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo

5

5.2. gimimo  įrašą liudijančio išrašo (konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus gimimą)

5

5.3. mirties įrašą liudijančio išrašo (konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus mirtį)

5

6. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas

5

7. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų  įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų  įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30

8. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20

9. Konsulinių pažymų išdavimas

30

10. Notarinių veiksmų atlikimas

10.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas

50

10.2. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas

99

10.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį)

10

10.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

10

10.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30

10.6. asmeninio testamento priėmimas saugoti

50

10.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

30

11. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille (už vieną dokumentą)

20

12. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinės įstaigos sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais

20

13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)

30

14.  Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50

15. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

15.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (įsk. atkūrimo, suteikimo ar atsisakymo, grąžinimo) priėmimas ir perdavimas

99

15.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

59

16. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį

Dvigubas konsulinio mokesčio dydis ir padengiamos išlaidos

17. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha