Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiame antranką į raštvedžio(-ės) pareigybę

Sukurta 2021.03.10 / Atnaujinta 2021.03.12 17:04
  Skelbiame antranką į raštvedžio(-ės) pareigybę

  Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms (toliau – ambasada) skelbia atranką į raštvedžio(-ės) pareigybę.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

       Reikalavimai raštvedžio(-ės) pareigybei:

  • turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

        Privalumas - administracinio darbo patirtis.

       Funkcijos:

  • pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  • teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  • atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  • priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  • rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  • pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  • atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  • formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  • ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus; tvarko diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  • pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
  • kuruoja kultūros klausimus, organizuoja ambasados renginius ir priėmimus;
  • atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  • dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo;
  • vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

   

  Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. kovo 24 d. (imtinai). Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami į pokalbį dėl darbo ir gebėjimų patikrinimą nuotoliniu būdu. Gali būti prašoma pateikti gyvenimo aprašyme nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

  Terminuotos darbo sutarties sudarymo data derinama gavus patikros išvadas iš atitinkamų institucijų.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +1 202 234 5860.

  Naujienlaiškio prenumerata