Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiame antranką į sekretoriaus(-ės) pareigybę

Sukurta 2021.03.10 / Atnaujinta 2021.03.12 16:54
  Skelbiame antranką į sekretoriaus(-ės) pareigybę

  Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms skelbia atranką į (toliau – ambasada) sekretoriaus(-ės) pareigybę.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Reikalavimai sekretoriaus(-ės) pareigybei:

  • turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

               Privalumas – ispanų kalbos mokėjimas.

  Funkcijos:

  • padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
  • atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  • teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  • pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
  • registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  • pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
  • formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  • stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
  • platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  • atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  • atlieka vertimus raštu ir žodžiu;
  • sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
  • prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  • pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
  • dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
  • aprūpina ambasados darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
  • pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
  • paruošia ambasados patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko
  • vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

   

  Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. kovo 24 d. (imtinai). Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami į pokalbį dėl darbo ir gebėjimų patikrinimą nuotoliniu būdu. Gali būti prašoma pateikti gyvenimo aprašyme nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

  Terminuotos darbo sutarties sudarymo data derinama gavus patikros išvadas iš atitinkamų institucijų.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +1 202 234 5860.

  Naujienlaiškio prenumerata

  Captcha